KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2021-03-03

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2021-03-03 kl 09.00-17.30 i kommunstyrelsensalen, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

09.00-10.00 Mats Brocker, Maria Kvarnbäck och Richard Holm

10.00-12.00 Omvärldsbevakning med Barn- och utbildningsnämnden

13.00-13.55 Terése Lomgård och Sara Olsson

14.00-15.00 Elin Solvang

15.10-15.40 Carsten Sörlie och William Lindahl

15.45-16.00 Helena Lilliebjelke

16.00- Roland Kindslätt och Kristin Ulfstad


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Övergripande information från förvaltningen - Ett attraktivare Strömstad, varumärket och näringslivsuteckling

2

Omvärldsbevakning - BUN

3

Samverkansavtal Brottsofferjouren 2021

4

Brottsförebyggande arbete, uppföljning 2020

5

Brottsförebyggande arbete 2021

6

Svar på - Motion om att Strömstads kommun genomför en återkommande fortbildning, till alla förvaltningar, som belyser hållbarhetsfrågor och klimatomställning i Strömstad - från Centerpartiet

7

Svar på - Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ

8

Planprioriteringar 2021

9

Överföring av investeringsmedel för Pilen 5 i budget 2021 från Kommunstyrelsen till Tekniska Nämnden

10

Överföring av investeringsmedel för investeringsprojekt för 2020-2021

11

Remiss av promemorian Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

12

Svar på - Motion om kampanjen "Våldet går inte i pension" från Feministiskt Initiativ

13

Svar på - Motion om att utvärdera och systematisera integrationsarbetet i Strömstad från feministiskt initiativ

14

Information om medfinansieringsavtalet gällande vägutbyggnad vid Nordby/Svinesund

15

Svar på - Motion om effektivare utnyttjande av lastzonerna och parkeringsplatserna i centrum från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

16

Svar på - Motion om central badplats i Strömstad från Liberalerna

17

Information om VA - Koster

18

Svar på - Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ från Liberalerna

19

Svar på - Motion om översyn av kommunens politiska organisation från Moderaterna

20

Svar på - Motion om översyn av organisation och ansvarsfördelning inom Strömstads kommun från Liberalerna

21

Svar på - Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i skolan från Kristdemokraterna

22

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020

23

Initiativärende: Möjliggör fastanställningar utan provanställning för personer som omfattas av Gymnasielagen

24

Anmälningsärenden

Strömstad 2021-02-24

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland