KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-10-28

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-10-28 kl 13.00-18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.30      Åsa Massleberg

13.30-13.50      Richard Holm

14.00-16.00      Carsten Sörlie

16.00-16:45      Mats Brocker och Carina
Dalenius

17.00-17.20      Helene Evensen

17.20-17.50      Thomas NiklassonHela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 28.6 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik


1

Ärenden att beslutas av KF

Hållbarhetsklivet

2

Svenskt näringslivs företagsklimat och cityindex - information

3

Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet

4

Delårsrapport augusti 2020

5

Finansiella rapporter 2020

6

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst

7

Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst

8

Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

9

Etappmål 2021-2022

10

Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiprocesser

11

Multifunktionellt kök


12

Ärenden att beslutas av KS

Ombyggnation måltidskök

13

Kostnadsutredning Crusellska

14

Anmälningsärenden

Strömstad 2020-10-28

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland