KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-09-30

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-09-30 kl 13.00-18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.00-13.25      Karin Mellberg Jansson

13.25-13.35      Tove Meyer

13.35-13.50      Kurt Dahlberg

13.50-14.15      Carsten Sörlie

14.15- 14.40     Terése Lomgård

14.40-14.50      Maria Kvarnbäck

14.50-15.50      Björn Richardsson

16.00-16.35      Elin Solvang

16.45-                 Carsten Sörlie och Carina Dalenius


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 26 MB.


Nr

Ärenderubrik

1

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

2

Svar på - Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i Strömstads kommun

3

Svar på - Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Centerpartiet

4

Ansökan om anläggningsbidrag för återstående medel för att kunna bygga planerad skatepark

5

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

6

Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet

7

Svar på - Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheter

8

Remiss - Regional utvecklingsstrategi Västra Götaland 2021-2030 (omedelbar justering)

9

Riktlinjer för Strömstad kommuns minoritetspolitiska arbete

10

Revidering av flaggregler

11

FÖP Strömstad-Skee - Särskilt utlåtande

12

Förslag på placering av nytt särskilt boende

13

Knarrevik 1:4 - ansökan om planbesked

14

MEDBY 1:22 m.fl (Kålvik) - ansökan om planbesked

15

Strömstad 3:16 (Bojarskolan) - detaljplan

16

Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2021-2023

17

Svar till revisionen - Grundläggande granskning 2020

18

Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2020

19

Kommunstyrelsens mål och budget för 2021

20

Anmälningsärenden

Strömstad 2020-09-23

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland