KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-08-26

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-08-26 kl 13.00-18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.


Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13:00-15:00      Workshop KS-nämndmål 2021

15:00-15:30      Kurt Dahlberg och Skateklubben

16:00-16:10      Maria Kvarnbäck

16:30-17:00      Michael Olsson

17:00-17:15      Roland Kindslätt

17:15-17:30      Carsten Sörlie och Carina Dalenius

17:30-                 Terése Lomgård


Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 30.5 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Workshop - kommunstyrelsens nämndmål 2021

2

Skateparken - information

3

Svar på - Motion om vikariesituationen på bl.a. Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

4

Svar på - Motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda, från Liberalerna

5

Svar på - Motion om internatskola på Koster från Dag Wersén (M)

6

Svar på - Motion om att uppmärksamma 100 år av kvinnlig rösträtt

7

Svar på - Motion om att avskaffa nötkött i Strömstads skolor från Feministiskt Initiativ

8

Svar på - Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads kommun från Moderaterna

9

Svar på - Motion om tillsättning av tjänsten som näringslivsutvecklare från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet

10

Föreskrift om eldningsförbud och skärpt eldningsförbud

11

Policy för dagvattenhantering

12

Reviderad Plan- och bygglovstaxa

13

VALBÄCK 1:14 - försäljning av del av fastighet

14

Förslag på ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

15

Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan för 2021-2023

16

Begäran om omfördelning av medel för utveckling av centrala system i Kommunledningsförvaltningen

17

Transport avlidna Koster och andra öar

18

Anmälningsärenden

Strömstad 2020-08-19

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Kerstin Karlsson (L)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Jörgen Molin(M)

Simone Fischer Cederbratt(M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland