KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunstyrelsens ärendelista
2020-04-29

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
onsdag 2020-04-29 kl 13.00-17.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

Med hänsyn till Coronaviruset kommer kommunstyrelsen att hållas inför stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande vädjar att endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare inställer sig på mötet.

Program

Sammanträdets öppnande

Upprop

Val av justerare

Tidpunkt för justering

Anmälan om övrig fråga

13.30-13.50 Kurt Dahlberg

13.50-14.10 Mats Brocker, Karolina Berggren och Maria Kvarnbäck

14.10-14.20 Maria Aronsson

14.30-14.45 Carsten Sörlie

14.45-15.15 Carina Dalenius

15.15-15.30 Peter Dafteryd

15.30-15.45 Maria Kvarnbäck

Ärenden

Nr


Ärenderubrik

Ärenden att beslutas av KF

1

Bevilja ansvarsfrihet för Sof Väst - Årsredovisning, förvaltingsberättelse och revisionsberättelse 2019

2

Svar på - Motion om utredning av tillagningskök från Kristdemokraterna

3

Svar på - Motion om att bygga solcellspark på Bastekärr från Vänsterpartiet

4

Svar på - Motion om ängsmarker från Miljöpartiet

5


Begäran om ytterligare medel för fritidsgårdsverksamheten 2020

Ärenden att beslutas av KS

6

Projekt Vandringsleder, Bohusleden och Kuststigen - samarbeten Västkuststiftelsen

7

Enhetlig hantering av tjänsteskrivelser, kallelser och protokoll

8

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

9

Utträde ur Fairtrade City

10

Finansiering av eventuellt busstop i Skee (VY Osloexpress)

11

Grundläggande granskning för 2019

12

Uppsiktsplikt AB Strömstadsbyggen 2019

13

Uppsiktsplikt AB Strömstadsgaragen 2019

14

Uppsiktsplikt AB Strömstanet 2019

15

Uppsiktsplikt AB Strömstads Badanstalt 2019

16

Uppsiktsplikt AB Strömstadslokaler 2019

17

Uppföljning av intern kontroll Strömstads kommun 2019

18

Kommunstyrelsens delårsrapport - Bokslut 2020

19

Riktlinjer för hantering av hemlig handling

20

Information om gemensam servicefunktion - Kommuncenter
Strömstad 2020-04-22

Kent Hansson

Ulrika Haugland

ordförande

sekreterareLedamöter

Ersättare

Kent Hansson (S)

Pia Tysklind (S)

Mats Granberg (S)

Lena Martinsson (S)

Leif Andersson (S)

Peter Sövig (S)

Rose-Marie Fagerberg (KD)

Lars Åke Karlgren (V)

Marielle Alvdal (FI)

Anders Ekström (KD)

Mattias Gustafsson (SD)

Fredrik Eriksson (SD)

Lars Tysklind (L)

Helena L´Estrade (L)

Mikael Cederbratt (M)

Jörgen Molin (M)

Marie Edvinsson Kristiansen (M)

Ola Persson (M)

Åsa Torstensson (C)

Anna-Lena Carlsson (C)

Bengt Bivrin (MP)

Andreas Nikkinen (MP)
MBN AU


Ledamöter   Ersättare
Morgan Gutke (C)  Anne-Marie Klouda (C)
Sveza Daceva Filipeva (C)  Stig Carlsson (C)
Tore Lomgård (C)  Stig Johansson (FP)
Åke Sundemar (FP)  Andreas Nikkinen (MP)
Bengt Bivrin (MP)  Peter Nilsson (KD)
Mats Granberg (S)  Merry Johansson (S)
Terry Bergqvist (S)  Olle Westling (S)
Peter Sövig (S)   Christoffer Andersson (M)
Siwert Hjalmarsson (M)   Stellan Nilsson (V)

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland