Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2023-02-09

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2023-02-09 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:

OBS! Fotografering av ledamöter och ersättare samt inlämning och utlämnande av datorer och Ipads från kl 15.30.


Program/information

Mötet öppnas av ordföranden

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 13 februari klockan 15:00 genom digital signering

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag att rondellen vid brandstationen döps om till Mariupolrondellen, tillägnat Ukrainas kamp för frihet och mot Rysslands aggression

2

Medborgarförslag om ett Trygghetens hus för brottsutsatta barn, ungdomar och kvinnor i Norra Bohuslän

3

Motion om att låta kommunen äga kritisk infrastruktur och driva klimatomställningen framåt från Centerpartiet

4

Svar på - Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet

5

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026

6

Val av 5:e ledamot och ersättare i Krisledningsnämnden

7

Fastställelse av utökat verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning i Strömstad

8

Revidering slamtaxor 2023

9

Borgensramar för 2023Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland