KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2022-03-24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2022-03-24 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 31 mars klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 16.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelser och val

2

Inkomna medborgarförslag

3

Information från VD Tobias Kristiansson

4

Inkomna motioner

5

Frågor

6

Revidering socialnämndens taxa 2022

7

Överföring investeringsbudget 2021-2022

8

Redovisning av lokalt partistöd 2020

9

Utbetalning partistöd 2022

10

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från Vänsterpartiet

11

Svar på - Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ

12

Svar på - Motion om att anställa en jämställdhetsstrateg från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

13

Svar på - Motion om jämställdhetsintergrering från Marielle Alvdal, Feministiskt Initiativ

14

Svar på - Motion om ny väg till Beatebergsgården från Liberalerna

15

Svar på - Motion om cykelplan utanför tätort från Bengt Bivrin, Miljöpartiet

16

Svar på - Motion om iordningställande av Slipen från Liberalerna

17

Svar på - Motion om tillsättande av en demokratigrupp för kvalitetssäkring av demokratin från Vänsterpartiet

18

Svar på - Medborgarförslag om ändring av taxan för trygghetslarm

19

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland