KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-12-16

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-12-16 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 20 december klockan 15:30 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärke Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag om att kommunen ska behålla Crusellska och bygga om det till äldre-/mellanboende

2

Frågestund

3

Inkomna motion

4

Personuppgiftspolicy

5

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

6

Svar på - Motion om Strömstad - besöksmål med en spännande Hällristningsresa genom kommunen från Centerpartiet

7

Svar på - Motion om att Strömstads kommun, hos regeringen, ansöker om att på försök överta befogenheter och ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen för att möta den ökade arbetslöshet som nu lokalt följer i pandemins spår, från Centerpartiet

8

Svar på - Motion om att utreda möjligheten för Strömstadsbyggen att bygga ägarlägenheter, då brist på bostäder försvårar rekrytering av personal till kommunen, från Kristdemokraterna

9

Svar på -Motion om Inkubator -utveckling istället för avveckling från Liberalerna

10

Redovisning av medborgarförslagen 2021

11

Redovisning av motioner 2021

12

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2021

13

Anmälningsärenden

21

Föredrag av Jennie Gillerstedt, Bohusläns museum om Demokrati 100 år - kvinnlig rösträttHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland