Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-09-09

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-09-09 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 14 september klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 19.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Budgetdebatt i samband med punkt 5.

Ordföranden för kommunstyrelsen inleder och sedan ges en representant för varje parti talartid på 5 minuter. Ingen replikrätt ges.

Därefter får övriga ledamöter gå upp och då är talartiden som vanligt 2 minuter med 1 minuts replik.

Lottning har utförts för talarordningen:

  1. S
  2. MP
  3. SD
  4. C
  5. FI
  6. M
  7. V
  8. L
  9. KD

Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelse och val

2

Inkomna medborgarförslag

3

Inkomna motioner

4

Fyrbodals kommunalförbunds 2020 årsredovisning

5

Budget 2022 - förslag till nämndsramar

6

Svar på - Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från Vänsterpartiet

7

Svar på - Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet

8

Svar på - Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument från Feministiskt Initiativ

9

Svar på - Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter från Feministiskt Initiativ

10

Strategi Agenda 2030

11

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland