KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2021-09-09

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag
2021-09-09 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium,
för behandling av följande ärenden:


Program/information

På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 14 september klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 19.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Budgetdebatt i samband med punkt 5.

Ordföranden för kommunstyrelsen inleder och sedan ges en representant för varje parti talartid på 5 minuter. Ingen replikrätt ges.

Därefter får övriga ledamöter gå upp och då är talartiden som vanligt 2 minuter med 1 minuts replik.

Lottning har utförts för talarordningen:

  1. S
  2. MP
  3. SD
  4. C
  5. FI
  6. M
  7. V
  8. L
  9. KD

Nr

Ärenderubrik

1

Avsägelse och val

2

Inkomna medborgarförslag

3

Inkomna motioner

4

Fyrbodals kommunalförbunds 2020 årsredovisning

5

Budget 2022 - förslag till nämndsramar

6

Svar på - Motion om att bygga solföljare och solcellsparkeringar i Strömstad från Vänsterpartiet

7

Svar på - Motion om samverkan med det lokala näringslivet för bildandet av gemensam organisation med syfte att stärka kommunens attraktivitet och dess företag från Moderaterna, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet

8

Svar på - Motion om att använda könsneutralt språk i kommunens dokument från Feministiskt Initiativ

9

Svar på - Motion om att använda transinkluderade ansökningar, blanketter och enkäter från Feministiskt Initiativ

10

Strategi Agenda 2030

11

AnmälningsärendenHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland