Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-12-17

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-12-17 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 22 december klockan 11:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 9.6 MB.


Nr

Ärenderubrik

1

Medborgarförslag om nya gatlyktor på strandpromenaden

2

Medborgarförslag om fartgupp vid Hjältsgårdsvägen vid Lionshov

3

Förslag till vänort - Rousse, Bulgarien

4

Fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Peter Sövig (S) från Åsa Torstensson (C)

5

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande från Simone Fischer Cederbratt (M)

6

Revidering av torghandelstaxa

7

Revidering av jämlikhetsplan

8

Redovisning av medborgarförslagen 2020

9

Redovisning av motioner 2020

10

Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut 2020

11

Svar på - Motion om Gender Budget från Centerpartiet

12

Svar på - Motion om reservvattentäkt från Liberalerna

13

Svar på - Motion om arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads kommun

14

Svar på - Motion om att Strömstads kommun börjar med sopsortering hos varje hushåll och inom all kommunal verksamhet från Nya Moderaterna

15

Svar på - Motion om Strömstad Sveriges renaste kommun från Liberalerna

16

Svar på - Motion om hjälp till att hålla rent i Strömstad från Centerpartiet


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland