Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-11-26

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-11-26 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 3 december klockan 15:30 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 44.7 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Avsägelse och val

2

Årsplan 2021 för sammanträden och ekonomiprocesser

3

Multifunktionellt kök

4

Revisorernas bedömning av delårsrapporten augusti 2020

5

Delårsrapport augusti 2020

6

Finansiella rapporter 2020

7

Budget och verksamhetsplan 2021-2023 - Tolkförmedling Väst

8

Årsredovisning 2019 - Tolkförmedling Väst

9

Revisionens budget 2021

10

Etappmål 2021-2022

11

Mål och budget 2021 samt plan 2022-2024

Talartid för budgetarna:

Kommunstyrelsens-budget, max 20 min

Liberalernas budget, max 15 minuter

Centerpartiets budget, max 15 min

Miljöpartiets budget, max 15 minuter

Moderaternas budget, max 15 minuter

Sverigedemokraterna, max 15 minuter


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland