KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2020-10-29

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2020-10-29 kl 18.00 i Aulan, Strömstads gymnasium, för behandling av följande ärenden:


På grund av rådande coronapandemi ombeds allmänheten att följa kommunfullmäktige via webbsändningen och inte komma till Strömstads gymnasium.

Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering:

den 4 november klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.


1

Besök av Samordningsförbundet Väst

2

Information om StrOM - Strömstad Omställningskontor

3

Information om att uppmärksamma 100 år av demokrati

4

Avsägelser och val

5

Inkomna motioner

6

Ansökan om anläggningsbidrag för återstående medel för att kunna bygga planerad skatepark

7

Revidering av Arbetsmiljöpolicyn

8

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening

9

Svar på - Motion om kompetensförsörjning, rekrytering av personal i Strömstads kommun

10

Svar på - Motion om att utveckla attraktiviteten hos kulturmiljöer/besöksmål inom Strömstads kommun med fungerande sanitetsanläggningar från Centerpartiet

11

Svar på - Motion om att miljöcertifiera lokalvården och minska användandet av plastpåsar inom kommunens verksamheterHantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland