Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-10-24

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-10-24 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

Mötet öppnas av ordförande

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: torsdagen den 31 oktober kl 15:30

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 6.3 MB.

1 Information från Martin Axelsson från HRavdelningen
2 Frågestund
- Eventuell allmänhetens fråga
Fråga till Strömstadslokalers ordförande om projektering av multiköket och
behovsinventering
- Fråga till ordföranden i AB Strömstadsbyggen angående Filjestadsprojektet på
Sydkoster3 Inkomna motioner
3a. Motion om avgiftsfri färjetrafik för Kosterbor från Feministiskt Initiativ
3b. Motion om utveckling av skolutbildningen och besöksnäringen i Strömstads
kommun från Moderaterna
4 Revidering av Arvodesreglemente för förtroendevalda
5 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden
6 Strömstad 4:16 (Vattentornsberget) - direktanvisning för bostäder
7 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggande av gång- och
cykelbro över Bojarkilen från Lars Tysklind, Liberalerna
8 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om öppenhet och dialog kring
köpet av Strömstads Sjukhus från Åsa Torstensson, Centerpartiet
9 Eventuella anmälningsärenden


Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland