KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2019-02-14

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag 2019-02-14 kl 18.00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, för behandling av följande ärenden:


Program/information

18:00 - Mötet öppnas av ordförande

Upprop

Tidpunkt för protokollets justering:

den 21 februari klockan 15:00 på Kommunledningskontoret

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista

Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 30.9 MB.

01. Ev. allmänhetens fråga

 

02. Medborgarförslag om lift för personer med funktionshinder i båthamnen

 

03. Medborgarförslag om att förbjuda fyverkerier

 

04. Medborgarförslag om utökat korttidsboende i Strömstads sjukhus lokaler med möjlighet till jourläkare

 

05. Medborgarförslag om informationsförbättringar mellan förskolor och vårdnadshavare

 

06. Medborgarförslag om att stärka Strömstad kommuns engagemang i klimatomställningen

 

07. Medborgarförslag om att alla beslut ska fattas inom de planetära gränsernas ramar

 

08. Medborgarförslag om laddningsstation för elmoped vid Strömstiernaskolan

 

09. Medborgarförslag om att utse och hylla olika pristagare

 

10. Svar på - Medborgarförslag om bildande av en centrumförening

 

11. Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2) för Stiftelsen J E Johanssons fond

 

12. Val av styrelseledamöter (3) och revisor (2) till Stiftelsen för Strömstads och Vette Härads barnkoloniförenings fond

 

13. Avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnen

 

14. Tillsättande av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

 

15. Investeringsramar och borgen för bolagen 2019 - korrigering av tidigare beslut

 

16. Revidering av reglementen för nämnder och styrelse

 

17. Svar på - Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg till Seläter från Moderaterna

 

18. Motion om inrättande av blåljuskluster vid Ringvägen 112 i Strömstad från Centerpartiet

 

19. Motion om blåljuscenter från Sverigedemokraterna

 

20. Motion om att trygghetscertifiera detaljplaneområdet på Canning från Centerpartiet

 

21. Motion om namnbrickor till förtroendevalda från Liberalerna

 

22. Motion om 6 timmars arbetsdag från Feministiskt initiativ

 

23. Motion om utredning av tillagningskök från Kristdemokraterna

 

24. Motion om organisatorisk placering av enheten för måltid och städ från Liberalerna

 

25. Motion om att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år!

 

26. Motion om vikariesituationen på bland annat Strömstiernaskolan från Kristdemokraterna

 

27. Motion om utbildning till presidiepositioner i Kommunfullmäktige

 

28. Motion om att säkerställa att kommunfullmäktiges Vision, Mål och Värderingar för utbildning är förankrade och bärs upp av samtliga berörda, från Liberalerna

 

29. Motion om sammanställning på samtliga föreningar/organisationer/projekt där Strömstads kommun medverkar med bidrag, stöd och personalinsatser.

 

30. Tjänstgöringsturordning för ersättare vid tjänstgöring i styrelse och nämnder

 

31. Anmälningsärenden


Tid och plats för partiernas förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

måndag 11/2

18:00

Mors sal, Stadshuset

Liberalerna

tisdag

12/2

18:00

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

KristdemokraternaIngen uppgift

Miljöpartiet de gröna

måndag 11/2

18:00

Miljö- och byggs möterum, Stadshuset

Nya Moderaterna

måndag 11/2

18:30

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Socialdemokraterna

tisdag 

12/2

18:00

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sverigedemokraterna

måndag 11/2

 18:00

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

VänsterpartietIngen uppgift

 

Feminisktiskt InitiativIngen uppgift

 

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland