Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-10-25

Torsdagen den 25 oktober 2018
Tid: 19:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

Program/information

Ev. Allmänhetens fråga

Mötet kommer att avslutas med avtackning av avgående ledamöter

---------------------------------------------------------------------

19:00 Mötet öppnas av ålderspresidenten Lars Tysklind (L).(Webbsändning)

OBS ärende 15 och 17 utgår!

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: 5 november klockan 15:00 på Kommunledningskontoret.

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.

01. Mötet öppnas av ålderspresidenten Lars Tysklind (L).

02. Val av ordförande i Kommunfullmäktige för
mandatperioden 2018-10-15 --2022-10-14.

03. Val av 1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för    mandatperioden2018-10-15 --2022-10-14.

04. Val av 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2018-10-15--2022-10-14.

05. Val av valberedning för mandatperioden 
2018-10-15 -- 2022-10-14.

06. Val av ordförande i valberedningen för
mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

07. Val av vice ordförande i valberedningen för
mandatperioden 2018-10-15 -- 2022-10-14.

08. Svar på medborgarförslag om närtrafiken.

09. Svar på Medborgarförslag om caféet i Kulturhuset Skagerack.

10. Svar på Medborgarförslag om frisbeegolfbana.

11. Svar på -Motion om borttagande av busshållsplats vid nedre bron, Södra Hamngatan från Sverigedemokraterna.

12. Revidering av Policy för inköp och upphandling med
tillhörande regler.

13. Canning - förlängning av markanvisningsavtal.

Socialdemokraternas tilläggsyrkande Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.

14. Avsägelse från uppdraget som vice ordförande i Valnämnden.

15. Val av ny vice ordförande i Valnämnden. obs utgår lämnas till Valberedningen

16. Avsägelse från uppdraget som ordförande i Valnämnden.

17. Val av ny ordförande i Valnämnden. obs utgår lämnas till valberedningen.

18. Avsägelse som ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

19. Val av ny ersättande ledamot i AB Strömstadsbyggen.

20. Avsägelse som ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

21. Val av ny ordinarie ledamot i AB Strömstadslokaler.

22. Anmälningsärende


Tid och plats för partierna förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

23/10

17:30

Kommunfullmäktiges sessionssal

Liberalerna

22/10

18:00

Kommunstyrelsens sessionssal

Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna

22/10

18:00

i MBF:s mötesrum

Nya Moderaterna
Socialdemokraterna

24/10


18:00


Kommunstyrelsens sessionssal

Sverigedemokraterna

22/10

 18:00

Oslovägen

Vänsterpartiet

 23/10

18:00

Kapten Hallbergs mötesrum Stadshuset

Feministiskt initiativ

22/10


Kontakta; joaralvdal@gmail.com

 

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland