Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-09-20

Torsdagen den 20 september 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

18:00 Program/information

Ev. Allmänhetens fråga
Återkoppling demokratidagar
Samarbete stadsutveckling/Urban Platsinnovation

---------------------------------------------------------------------

19:00 Mötet öppnas av ordförande (Webbsändning)

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: 27 september klockan 09:00 på Kommunledningskontoret.

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken


01. Medborgarförslag om toalett på Kärleksudden 


02. Medborgarförslag om bildande av en centrumförening 03. Svar på - Medborgarförslag; kommunen se på möjlighet till träffpunkt för teknik och motorintresserade 04. Svar på Motion angående solskydd vid förskolor 05. VA-försörjningsplan 06. Krisinformationsplan 07. Blå översiktsplan Blå ÖP - beslut om antagande 08. Beredning nämnder och styrelser inför mandatperiod 2019-2022 09. Revidering av arvodesreglemente 10.Val av ny ersättare i AB Strömstadsbyggen efter Anders Ekström som avsagt sig uppdraget 11. Anmälningsärende 
Tid och plats för partierna förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

l


har varit

Liberalernahar varit

Kristdemokraternahar varit

Miljöpartiet de gröna

17 sep

18:00

i MBF:s mötesrum

Nya Moderaterna
Socialdemokraterna

19 sep


18:00


Folketshus


Sverigedemokraterna


 


Vänsterpartiet

  telefonmöte

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland