Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktiges ärendelista 2018-06-19

Tisdagen den 19 juni 2018
Tid: 18:00
Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal

18:00 Program/information

Ev. Allmänhetens fråga

Information Varumärke- bilden av Strömstad med Jenny Åslund kommunikatör.

Arvodesberedningen - redovisning av Lena Martinsson

---------------------------------------------------------------------

19:00 Mötet öppnas av ordförande (Webbsändning)

Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Tidpunkt för protokollets justering: 2018-06-26 klockan 08:00 Kommunledningskontoret.

Val av två ledamöter, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Sammanträdet inleds med en politisk debatt ämne; Skola - kompetensutveckling – arbete. För den lilla kommunens möjligheter

Turordning: Sverigedemokraterna – Miljöpartiet- Socialdemokraterna- Centerpartiet – Moderaterna – Liberalerna – Vänsterpartiet – Kristdemokraterna.

Debatten ska inledas med ett 3 minuters anförande från respektive parti.
(samtliga ledamöter får delta i debatten).

Det har inkommit en Fråga till Strömstadsbyggens styrelse från Lars-Åke Karlgren (V) - När kommer lokalerna Timmermansgården och Korpegatan 23 att lämnas tillbaka till hyresgästerna?

Ärendelista; Hela kallelsen med bilagor och bokmärken Pdf, 22.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det har inkommit en Fråga till Strömstadsbyggens styrelse från Lars-Åke Karlgren (V) - När kommer lokalerna Timmermansgården och Korpegatan 23 att lämnas tillbaka till hyresgästerna? (ärender 20.)

Det har inkommit en avsägelse som suppleant i Strömstadsbyggen AB (ärende 21)

01. Yttrande Utredning tillagningskök

02. Allmänhetens fråga från 2018-04-26

03. Medborgarförslag angående särskilt boende

04. Medborgarförslag om närtrafiken

05. Motion om korsningen Karlsgatan - Ringvägen

06. Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige

07. FÖP Nordby Svinesund - beslut om antagande

08. Reglemente Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda

09. Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

10. Redovisning av medborgarförslagen 2018

11. Redovisning av motioner 2018

12. Granskning av verkställighet och redovisning av kommunfullmäktiges beslut

13. Finansiella rapporter mars 2018

14. Delårsrapport mars 2018

15. Samordningsförbundet Väst Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse 2017

16. Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö- och byggnämnden

17. Aktualitetsprövning av översiktsplan

18. Riktlinje intraprenad

19. Anmälningsärende

20. Fråga till Strömstadsbyggens styrelse från Lars-Åke Karlgren (V) - När kommer lokalerna Timmermansgården och Korpegatan 23 att lämnas tillbaka till hyresgästerna?

21. Avsägelse som suppleant i Strömstadsbyggen AB - Anders Ekström (M)


Tid och plats för partiernas förmöten

Parti

Dag

Tid

Plats

Centerpartiet

l


har varit

Liberalerna

11 juni

18:00

KS- salen

Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Nya Moderaterna
Socialdemokraterna

17 juni


18:00


KF-salen


Sverigedemokraterna


 


Vänsterpartiet

 14 juni

18:00


 i Rådhuset

 

Hantera prenumeration

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Mats Granberg(S)
mats.granberg@stromstad.se

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Haugland