MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen






Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)








Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021-09-30

Tid:2021-09-30 kl.08.45 till ca kl 17.00
Plats: Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Revision 2021 - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, Strömstads kommun, barn- och utbildningsnämnden (kommunrevisionen 2021-02-05)

5

Mål och budget 2021 - Delårsrapport augusti 2021 inklusive årsprognos

6

Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2025

7

Remiss 2021 - Yttrande Kulturstrategi Strömstads kommun, revidering (KS/2021-0096)

8

Remiss 2021 - Yttrande Cykelplan Strömstads kommun (TN/2018-0057)

9

Fördelning av ytterligare "skolmiljard" 2021 (tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (dnr 2021:283, 2021:1390)

10

Medborgarförslag 2021 - Skolmaten och dess kvalité (KF 20210325 § 1, KS/2020-0567)

11

Systematiskt kvalitetsarbete - Analys av måluppfyllelsen för skolverksamhet från förskoleklass till vuxenutbildning läsåret 2020/2021

12

Styrdokument - Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet, upphörande

13

Revision 2021 - Grundläggande granskning 2021, Strömstads kommun, barn- och utbildningsnämnden

14

Skolskjuts för barn med fritidshemsplats, fråga från A Weinehall (KD)

15

Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

16

Information från verksamheterna

17

Återkoppling kontaktpolitiker 2021

18

 Folkhälsorådet 2021

19

Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteperson (delegationsbeslut)










kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0526-190 21
barbro.isaksson@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Barbro Isaksson

SIDANSVARIG: Helene Evensen