KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021-06-22

Tid:2021-06-22 kl.08.00 till ca kl 15.30
Plats: Strömstad Gymnasium, aulan


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Presentation av kulturskole- och bibliotekschef

5

Information från verksamheterna 2021

6

Mål och budget 2022 - Budgetdialog, komplettering konsekvensbeskrivningar

7

Programutbud - Redovisning av "Bärkraftig gymnasieskola"

8

Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet

9

Ombyggnad av Strömstiernaskolan

10

Upphandling av skoltrafik 2024

11

Mål och budget 2021 - Månadsuppföljning maj 2021 inklusive prognos

12

Rutin 2021 - Ansökan, kö, placering och villkor vid Strömstads förskolor, upphörande av tidigare fastställd rutin

13

Statistik 2021 - Resultat/statistik utbildningsverksamheten läsåret 2020/2021

14

Föreläggande 2021 - Föreläggande om vite på grund av ej fullgjord skolplikt

15

Föreläggande 2021 - Föreläggande om vite på grund av ej fullgjord skolplikt

16

Verksamhet 2021 - Fritidsverksamhet i Skee hösten 2021

17

Redovisning 2021 - Ärenden kring kränkande behandling januari-maj 2021

18

Mötesplan 2021 - Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider hösten 2021, revidering

19

Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)

20

Folkhälsorådet 2021

21

Återkoppling kontaktpolitiker 2021


Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Barbro Isaksson
0526-190 21
barbro.isaksson@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen