KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen






Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)








Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2021-02-23

Tid:2021-02-23 kl.08.45
Plats: Gymnasiets aula

Ärendelista

1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Mål och budget 2020 - Årsredovisning och bokslut

5

Interkommunala priser 2021 - Gymnasieskola och grundskola

6

Granskning av studieresultat och systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och gymnasieskolan - Strömstads kommun (Kommunrevisionen (2020-01-15)

7

Utredning 2019 - Skolstruktur

8

Programutbud 2021-2022- Strömstad Gymnasium

9

Redovisning av ärenden kring kränkande behandling 2020

10

Plan mot kränkande behandling 2021

11

Information från verksamheterna 2021

12

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2020

13

Intern kontrollplan 2020

14

Intern kontrollplan 2021

15

Styrdokument för barn och utbildningsförvaltningens verksamheter 2020 - inventering

16

Hållbar organisation

17

Personalnyckeltal 2021

18

Medarbetarenkät 2020

19

Detaljplan Rådhusberget, Valemyrskolan - Skrivelse från barn- och utbildningsnämnden

20

Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman (delegationsbeslut)

21

Återkoppling kontaktpolitiker 2021

22

Folkhälsorådet 2021


Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Robert Lindholm
0526-190 21
robert.lindholm@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen