KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020-12-15

Tid:2020-12-15 kl.08.45
Plats: Kommunfullmäktigesalen


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Mål och budget 2020 - Budget och delårsrapporter

5

Mål och budget 2021

6

Remiss 2019 - Motion om att ålderspensionärer i Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta lunch i skolan (KD

7

Årshjul BUN 2020-2021

8

Heltid som norm

9

Utredning 2019 - Skolstruktur

10

Information från verksamheterna 2020

11

Återrapportering 2020 - Remissvar från förvaltningen

12

Återrapportering 2020 - Personalärenden

13

Återrapportering 2020 - beslut fattade av
nämndens politiker eller enskild tjänsteman
(delegationsbeslut)

14

Återkoppling kontaktpolitiker 2020

15

Folkhälsorådet 2020

16

Anmälan av ordförandebeslut 

Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen