MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020-11-17

Tid:2020-11-17 kl.08.45
Plats: Kommunfullmäktigesalen


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Mål och budget 2020 - Budget och delårsrapporter

5

Biblioteksplan - revidering 2020

6

Förskola 2020 - Resursfördelning

7

Chef för personal inom medicinsk elevhälsa

8

Mötesplan 2021 - Barn- och utbildningsnämnden

9

Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022

10

Drogvaneundersökning 2020

11

Chef - barn- och elevhälsa

12

Information från verksamheterna 2020

13

Återrapportering 2020 - beslut fattade av
nämndens politiker eller enskild tjänsteman
(delegationsbeslut)

14

Återrapportering 2020 - Personalärenden

15

Klagomål 2020 - Synpunkter och frågor från medborgare

16

Återkoppling kontaktpolitiker 2020

17

Folkhälsorådet 2020
 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Helene Evensen