KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020-11-17

Tid:2020-11-17 kl.08.45
Plats: Kommunfullmäktigesalen


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Mål och budget 2020 - Budget och delårsrapporter

5

Biblioteksplan - revidering 2020

6

Förskola 2020 - Resursfördelning

7

Chef för personal inom medicinsk elevhälsa

8

Mötesplan 2021 - Barn- och utbildningsnämnden

9

Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022

10

Drogvaneundersökning 2020

11

Chef - barn- och elevhälsa

12

Information från verksamheterna 2020

13

Återrapportering 2020 - beslut fattade av
nämndens politiker eller enskild tjänsteman
(delegationsbeslut)

14

Återrapportering 2020 - Personalärenden

15

Klagomål 2020 - Synpunkter och frågor från medborgare

16

Återkoppling kontaktpolitiker 2020

17

Folkhälsorådet 2020
 

Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen