KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020-10-20

Tid:2020-10-20 kl.08.45
Plats: Kommunfullmäktigesalen


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Information från verksamheterna 2020

5

Mål och budget 2020 - Budget och
delårsrapporter

6

Remiss 2019 - Motion om att ålderspensionärer
i Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta
lunch i skolan (KD

7

Verksamhetsuppföljning 2020 - Kulturskolan

8

Verksamhetsuppföljning 2020 - Bibliotek

9

Programutbud 2021/2022- Strömstad
Gymnasium

10

Rutin 2020 - Utrednings kränkande behandling

11

Skollokaler 2019 (Strömstiernaskolan,
Kulturskolan och grundsärskolan)

12

Återrapportering 2020 - beslut fattade av
nämndens politiker eller enskild tjänsteman
(delegationsbeslut)

13

Klagomål 2020 - Synpunkter och frågor från medborgare

14

Återrapportering 2020 - Personalärenden

15

Återkoppling kontaktpolitiker 2020

16

Folkhälsorådet 2020


 
Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen