MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2020-10-20

Tid:2020-10-20 kl.08.45
Plats: Kommunfullmäktigesalen


1

Protokolljustering

2

Anmälan av ärende

3

Fastställande av föredragningslista

4

Information från verksamheterna 2020

5

Mål och budget 2020 - Budget och
delårsrapporter

6

Remiss 2019 - Motion om att ålderspensionärer
i Strömstads kommun ska ges möjlighet att äta
lunch i skolan (KD

7

Verksamhetsuppföljning 2020 - Kulturskolan

8

Verksamhetsuppföljning 2020 - Bibliotek

9

Programutbud 2021/2022- Strömstad
Gymnasium

10

Rutin 2020 - Utrednings kränkande behandling

11

Skollokaler 2019 (Strömstiernaskolan,
Kulturskolan och grundsärskolan)

12

Återrapportering 2020 - beslut fattade av
nämndens politiker eller enskild tjänsteman
(delegationsbeslut)

13

Klagomål 2020 - Synpunkter och frågor från medborgare

14

Återrapportering 2020 - Personalärenden

15

Återkoppling kontaktpolitiker 2020

16

Folkhälsorådet 2020


 
kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Helene Evensen