MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2019-09-10

Tid: 2019-09-10 8.15
Plats: Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset

Ärendelista

Nr

Ärenderubrik

1

 

Protokolljustering

 

2

Fastställande av föredragningslista

3

 

Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl

4

 

Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl

 

5

 

Revidering styrdokument 2019 - Riktlinjer pedagogisk måltid

 

6

 

Mål och Budget 2019 - delårsbokslut

 

7

 

Mål och budget 2020

 

8

 

Förvaltningschefen rapporterar

 

9

 

Information från verksamheterna 2019

10

 

Återrapportering 2019 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

 

11

 

Anmälan av ordförandebeslut

12

 

Rapporter från barn- och utbildningsnämndens ledamöter 2019

 

13

 

Anmälan av nya ärenden


 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lena Beltramin
0526-191 55
lena.beltramin@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Helene Evensen