Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08.00 - 16.30
Lunch 12.00-13.00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2019-06-25

Tid: 2019-06-25 8.15
Plats: Mors sal, Stadshuset

Ärendelista

Ärende nr 1

Verksamhetsuppföljning 2019 ‐ Gymnasiet

Ärende nr 2

Verksamhetsuppföljning 2019 ‐ Grundskolan

Ärende nr 3

Remiss 2019 - Internremiss - detaljplan för del av Kungbäck 1:21 m fl (Kungsviks Camping

Ärende nr 4

Motion 2018 - Filter för pornografi i kommunens nät och datorer (C)

Ärende nr 5

Utredning 2019 - Skolstruktur

Ärende nr 6

Remiss 2019 - Motion om ny högstadieskola (V)

Ärende nr 7

Skollokaler 2019 - Strömstierna

Ärende nr 8

Förvaltningsövergripande information 2019

Ärende nr 9

Mål och budget 2019

Ärende nr 10

Mål och budget 2020

Ärende nr 11

Återrapportering 2019 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

Ärende nr 12

Återkoppling kontaktpolitiker 2019

Ärende nr 13

Folkhälsorådet 2019

Ärende nr 14

Skollokaler 2019 - Moduler


Kallelse och handlingar

Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Helene Evensen