MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2019-04-11

Tid: 11 april klockan 08.15-12:00
Plats: Mors sal, Stadshuset

Ärendelista

Ärende nr 1

Remiss 2019 - Internremiss - Detaljplan för Sardinen 1 m fl.

Ärende nr 2

Remiss 2019 - Internremiss för detaljplan Korsnäs 2:6 m fl.

Ärende nr 3

Remiss 2019 - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030

Ärende nr 4

Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022

Ärende nr 5

Mål och budget 2019 -delårsbokslut

Ärende nr 6

Mål och budget 2020

Ärende nr 7

Utredning 2019 - Skolstruktur

Ärende nr 8

Förvaltningsövergripande information 2019

Ärende nr 9

Extern information 2019

Ärende nr 10

Folkhälsorådet 2019

Ärende nr 11

Återrapportering 2019 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

Ärende nr 12

Återkoppling kontaktpolitiker 2019

 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Helene Evensen