MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2019-01-24

Tid: 24 januari klockan 08.15-16:00
Plats: Mors sal, Stadshuset

Ärendelista

Ärende nr 1

Förskola 2019

Ärende nr 2

Remiss 2018 - Starekilens småbåtshamn

Ärende nr 3

Multifunktionellt kök - avstämning

Ärende nr 4

Förvaltningsövergripande information 2019

Ärende nr 5

Mål och budget 2019

Ärende nr 6

Återrapportering 2019 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

Ärende nr 7

Återkoppling kontaktpolitiker 2019

Ärende nr 8

Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärende nr 9

Val 2019 – Ledamot och ersättare till Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

Ärende nr 10

Val 2019 - Ledamot och ersättare till folkhälsorådet

Ärende nr 11

Val 2019 - Ledamot och ersättare till Norra Bohusläns Biblioteksförbund

Ärende nr 12

Val 2019 - Styrelser för Barn- och utbildningsförvaltningens avkastningsstiftelser

Ärende nr 13

Uppföljning 2019 - Drogförebyggande arbete

Ärende nr 14

Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Lena Martinsson (s)
0526-195 94 lena.martinsson@stromstad.se

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67
lisbeth.lunneryd@stromstad.se

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Helene Evensen