MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2018-12-13

Tid: 13 december klockan 08.00-12:00
Plats: Strömstiernaskolan, konferensrummet

Ärendelista

Ärende nr 1

Verksamhetsuppföljning 2018 - Förskola

Ärende nr 2

Uppföljning 2018 - Kommunalt aktivitetsansvar

Ärende nr 3

Mål och budget 2018

Ärende nr 4

Mål och budget 2019

Ärende nr 5

Förvaltningsövergripande information 2018

Ärende nr 6

Förskola 2018 - övergripande information

Ärende nr 7

Återrapportering 2018 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild tjänsteman

Ärende nr 8

Återkoppling kontaktpolitiker 2018

Ärende nr 9

Folkhälsorådet 2018

 


 


 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kerstin Karlsson
070-575 69 56

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Helene Evensen