HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2018-09-13

Tid: 13 september, klockan 08.00-16:00
Plats: Strömstiernaskolan, konferensrummet

Ärendelista

Ärende nr 1

Mål och budget 2018 - Delårsbokslut

Ärende nr 2

Mål och budget 2019

Ärende nr 3

Remiss 2018 - Folkhälsoplan 2019-2022

Ärende nr 4

Remiss 2018 - Internremiss Del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter Camping) - samråd

Ärende nr 5

Ansökningar 2018 - Folkhälsorådet

Ärende nr 6

Systematiskt kvalitetsarbete - handlingsplan på huvudmannanivå

Ärende nr 7

Vård- och omsorgscollege - Certifiering

Ärende nr 8

Stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år

Ärende nr 9

Verksamhetsuppföljning 2018 - Grundskolan

Ärende nr 10

Förvaltningsövergripande information 2018

Ärende nr 11

Förskola 2018 - övergripnde information

Ärende nr 12

Återrapportering 2018 - Delegationsbeslut fattade av nämndens arbetsutskott eller enskild tjänsteman

Ärende nr 13

Återkoppling kontaktpolitiker 2018

Ärende nr 14

Folkhälsorådet 2018

 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kerstin Karlsson
070-575 69 56

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-09-07, Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck