HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2018-05-03

Tid: 3 maj, klockan 08.00-16:00
Plats: Strömstiernaskolan, konferensrummet

Ärendelista

Ärende nr 1

Mål och budget 2018 - Delårsbokslut

Ärende nr 2

Mål och budget 2019

Ärende nr 3

Verksamhetsuppföljning 2018 - Måltid och städ

Ärende nr 4

Verksamhetsutveckling 2017 - Bibliotek (Meröppet)

Ärende nr 5

Revision 2017 - Kommunrevisionsprojekt-Granskning av elevhälsan

Ärende nr 6

Intern kontrollplan 2017

Ärende nr 7

Intern kontrollplan 2018

Ärende nr 8

Revidering av skolskjutsreglemente

Ärende nr 9

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2017

Ärende nr 10

Rekommendation - Inriktningsdokument ungdomsmottagningar

Ärende nr 11

Verksamhetsuppföljning 2017 - Vuxenutildningen

Ärende nr 12

Projekt 2018 - Ombyggnad Rossö skola

Ärende nr 13

Förtydligande gällande inskrivning och placering av barn i förskolan

Ärende nr 14

Remiss 2018 - Internremiss Sardinen 1 m fl

Ärende nr 15

Remiss 2018 Samråd - Blå översiktsplan för Norra Bohuslän

Ärende nr 16

Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn Strömstiernaskolan

Ärende nr 17

Verksamhetsuppföljning 2018 - Nyanlända, modersmål och studiehandledning

Ärende nr 18

Information 2018 - Ungdomsstyrelsens LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Ärende nr 19

Förvaltningsövergripande information 2018

Ärende nr 20

Förskola 2018 - övergripnde information

Ärende nr 21

Återrapportering 2018 - Delegationsbeslut fattade av nämndens arbetsutskott eller enskild tjänsteman

Ärende nr 22

Återkoppling kontaktpolitiker 2018

Ärende nr 23

Folkhälsorådet 2018

Ärende nr 24

Flytt av junimötet

 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kerstin Karlsson
070-575 69 56

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-04-26, Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck