MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Barn- och utbildningsnämndens ärendelista 2018-03-22

Tid: Torsdag 22 mars, klockan 08.00-16:00
Plats: Strömstiernaskolan, konferensrummet

Ärendelista

Ärende nr 1

Mål och budget 2018

Ärende nr 2

Projekt 2017 - Om- och tillbyggnad Bojarskolan

Ärende nr 3

Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna för grundskolan (TIMPLAN)

Ärende nr 4

Ansökan om donation 2018 - Ansökan om donation till Strömstads Roddklubb

Ärende nr 5

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2017

Ärende nr 6

Verksamhetsuppföljning 2017 - Vuxenutildningen

Ärende nr 7

Programutbud 2018/2019 - Strömstad Gymnasium

Ärende nr 8

Remiss 2018 - Parkeringsnorm för Strömstads kommun


Ärende nr 9

Verksamhetsutveckling 2017 - Fritidsgården

Ärende nr 10

Remiss 2017 - Samråd - Nya vägen vid Näsinge

Ärende nr 11

Remiss 2018 - Internremiss Canningområdet - del av Strömstad 3:13 m fl – detaljplan.

Ärende nr 12

Remiss 2017 - Fördjupad översiktsplan för Nordby-Svinesund.

Ärende nr 13

Inriktningsdokument ungdomsmottagningar

Ärende nr 14

Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn Strömstiernaskolan

Ärende nr 15

Information 2018 - Ungdomsstyrelsens LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Ärende nr 16

Förvaltningsövergripande information 2018

Ärende nr 17

Återrapportering 2018 - Delegationsbeslut fattade av nämndens arbetsutskott eller enskild tjänsteman

Ärende nr 18

Återkoppling kontaktpolitiker 2018

 

kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Kerstin Karlsson
070-575 69 56

Nämndsekreterare
Lisbeth Lunneryd
0526-194 67

Besöksadress
Klockaregatan 2
452 30 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lisbeth Lunneryd

SIDANSVARIG: Helene Evensen