HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utvärderingar och jämförelser socialförvaltningens verksamheter

Hos socialförvaltningen pågår det ständigt ett kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar görs årligen för socialförvaltningens olika verksamheter: individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS.

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser syftar till att ge insyn i verksamheter och möjlighet till jämförelse men även ge underlag för kommunen att analysera verksamheten och förbättra kvaliteten. Ansvariga myndigheter är Socialstyrelsen tillsammans med SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Patientsäkerhetsberättelse

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har till uppgift att säkra att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoses i vår kommun. Årligen publiceras en patientsäkerhetsberättelse.

Kvalitetsberättelse

Enligt Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska en sammanhållen kvalitetsberättelse upprättas årligen av vilken det ska framgå:

  • hur kvalitetsarbetet har bedrivits under kalenderåret
  • vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
  • vilka resultat som uppnåtts

Nationella kvalitetsregister

Syftet med nationella kvalitetsregister är att säkra vårdens kvalitet. Genom att registrera uppgifter i olika register går det att utläsa vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat och vilka som inte längre bör användas.

Rutiner och riktlinjer

Socialförvaltningens olika rutiner och riktlinjer är till för att säkra kvaliteten i det stöd och den omsorg vi ger. Dessa utvecklas och uppdateras kontinuerligt och efter behov.


kontakt

Kvalitetscontroller
Suzanne Kinghed

0526- 192 05
suzanne.kinghed@stromstad

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-02-11, Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck