Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Revisorerna kontrollerar kommunen

Kommunrevisorerna har som uppgift att granska kommunen och är därför en del av den demokratiska kontrollen. De ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Kommunrevisorerna granskar att kommunstyrelsen och kommunens nämnder tar ansvar för att den interna kontrollen inom varje verksamhet är tillräcklig. Det är kommunfullmäktige som utser revisorerna.

Bidrar till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Genom sin årliga granskning vägleder de kommunfullmäktige i fråga om hur nämnderna och styrelserna utför sina uppdrag - att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed.

Revisorerna ska vara politiskt oberoende

Revisorerna i kommunrevisionen ska vara politiskt oberoende och får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen.  

Strömstads kommuns kommunrevision har fem ledamöter. Ordförande är Ingemar Nordström (L), vice ordförande är Roy Andersson (S). Övriga ledamöter är:

  • Bo Tångefjord (C)
  • Sven Moosberg (KD)
  • Niclas Andersson (SD

Namn Namn (parti)

Telefon
E-post

Namn Namn (parti)

Telefon
E-post


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck