Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Revisorerna kontrollerar kommunen

Kommunrevisorerna har som uppgift att granska kommunen och är därför en del av den demokratiska kontrollen. De ska kontrollera att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Kommunrevisorerna granskar att kommunstyrelsen och kommunens nämnder tar ansvar för att den interna kontrollen inom varje verksamhet är tillräcklig.

Det är kommunfullmäktige som utser revisorerna.

Bidrar till demokrati, rättssäkerhet och effektivitet

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag - att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed.

Revisorerna ska vara politiskt oberoende

Revisorerna i kommunrevisionen ska vara politiskt oberoende och får inte ha några andra politiska uppdrag i kommunen.  

Det finns sex ledamöter i Strömstads kommuns kommunrevision. Ordförande är Ingemar Nordström (L) med Åsa Karlsson (S) som vice ordförande. Övriga ledamöter är:

  • Madeleine Nichols (C)
  • Ulla-Britt Carlsson (M)
  • Jan Gabrielsson (M)
  • Martin Gustafsson (SD)

ordförande

Namn Namn (parti)

Telefon
E-post

vice ordförande

Namn Namn (parti)

Telefon
E-post


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck