KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Framtidstro – vägen in i arbetslivet

Projektet “Framtidstro” syftar till att stärka ungdomar på deras väg in i framtidens hållbara arbetsliv. Genom projektet ska elever i Strömstad få upplevelser av och kunskap om utbildning, yrken och branscher i vår gränsregion.

Det är Innovatum Science Center och INSPIRIA Science Center som har blivit tilldelade och driver Interreg-projektet ”Framtidstro”. Strömstads och Bengtsfors kommuner är med som projektparters på svensk sida. Projektet är gränsöverskridande och med finns även norska partners.

Bakgrunden till projektet är att regionerna Fyrbodal och Östfold är i stort behov av framtida arbetskraft och unga behöver kunskaper och insikt om möjligheterna som finns här.

Strömstads kommuns roll i projektet handlar om aktiviteter som riktar sig till elever i årskurs 7-9, på gymnasiet och vuxenutbildningen. Eleverna kommer bland annat få träffa lokala företag, åka på gränsöverskridande studiebesök, ta del av den interaktiva utställningen KOKO (kommunikation och kompetens) samt ta del av nytt utbildningsmaterial. Även lärare och föräldrar kommer involveras i arbetet med att stärka ungdomars framtidstro.

Ett drygt 30-tal företag i Strömstad stödjer satsningen och finns med som samarbetsaktörer. Stödet från arbetsgivare är en viktig del i projektet. Kompetensbristen är stor inom flera områden, genom projektet stärks arbetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Ambitionen är att knyta fler arbetsgivare till projektet, de som önskar att engagera sig är varmt välkomna att ta kontakt.

Vad innebär det för företag och organisationer att stödja Framtidstro?

  • De står med på listan över samarbetsaktörer och visar därmed att våra lokala företag tycker att Framtidstro är en värdefull insats.
  • Som samarbetsaktör kan man bli tillfrågad om att medverka i aktiviteter, i övrigt binder man sig inte till någonting.

Vilken typ av aktiviteter gäller det?

Genom Framtidstro kommer det genomföras olika aktiviteter och processer med våra ungdomar och skolor samt även aktiviteter där företag/organisationer blir inbjudna eller tillfrågande; exempelvis nätverksträffar, delta som föreläsare, ställa upp med plats för studiebesök eller vara med i framtagning av nytt utbildningsmaterial och liknande. Deltagandet ska dock alltid utgå från företagets, kommunens och skolans behov. Målgrupp är elever på högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Önskar ert företag vara med som samarbetsaktör och stödja Framtidstro?

Stödet från näringslivet i Strömstad betyder mycket och det är nu ett 30-tal organisationer/företag som är med. Tillsammans med arbetsgivare kan vi visa våra unga vilka möjligheter som finns och öka deras framtidstro. Önskar ert företag att engagera sig?

Välkommen att ta kontakt!

Sara Arvenberg
Verksamhetschef 7-9, gymnasium och vuxenutbildning
0526- 195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Anja Sonerud
Projektledare
0526-194 49
anja.sonerud@stromstad.se

Fakta om projekt Framtidstro

Huvudmål: Stärka ungdomar på deras väg in i framtidens hållbara arbetsliv

Delmål:

  • Öka ungdomars framtidstro genom upplevelser av och kunskap om framtidens hållbara utbildning, yrken och branscher i regionerna Fyrbodal och Östfold
  • Viktiga påverkare runt ungdomar får ökad kunskap och stöttning för att kunna stärka ungdomars framtidstro

Målgrupp: Elever från årskurs 7 i Fybodal och norska Östfold

Finansiär: Interreg Sverige Norge och Västra Götalandsregionen

Projektägare: Innovatum Science Center och INSPIRIA Science Center

Projektpartners: Strömstads kommun, Bengtsfors kommun

Tidplan: Projektet sträcker sig till slutet av 2026

Kontakt

Sara Arvenberg
Verksamhetschef 7-9, gymnasium och vuxenutbildning
0526- 195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Anja Sonerud
Projektledare
0526-194 49
anja.sonerud@stromstad.se

Logotyp EU-flagga och texten Medfinansieras av Europeiska Unionen

Samarbetsaktörer i Strömstad:

Strömstad Köpmannaförening Föreningen Företagarna
AB Strömstadsbyggen
AB Strömstadslokaler
AB strömstaNET
Göteborgs universitet, Tjärnö marina laboratorium
Naturum Kosterhavet
Kosterhavets nationalpark
Eurocash Strömstad
Eurocash Svinesund
Strömstad Spa & Resort
Daftö Resort
Norlys
Ostrea Production
Scandic Laholmen
Bolist Hälle Byggvaror
BarnensHus
Kaffedoppet
Karin Björk, foto, text & form
Lagunen Camping & Stugor
Nöjesskräddarn
Livelab
Seläter Camping
Ditt o datt i Strömstad
Kust Event
Kungstrappan
Andrum Strömstad
Con-form
Grevinnans rum
Bravida
Strömstads Värme & Sanitet
Nordic SeaFarm
Ecus
Strömstad CitySPA
Strömstad Shoppingcenter
UnlockIT
Bohus Scandinavian

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Anja Sonerud

SIDANSVARIG: Helene Evensen