MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vägavstängningar i samband med ledningsarbete vid Bojardalen

Med start vecka 38 utför Strömstad kommuns vatten- och avloppsavdelningen ledningsarbete i delar av Bojardalen. Arbetet väntas ta ca 2,5 månader.

Trafikstörningar

  • Gång och cykelvägen längs med "gamla Hällestrandsvägen" kommer stängas helt. Gående och cyklister hänvisas till närliggande lokalgata Flädervägen och cykelvägen vidare genom Bojarskolan.
  • Under en period kommer Bojarparkeringens infart stängas helt. Boende med infart där omdirigeras genom södra delen av Bojarparkeringen.

Varför utförs ledningsarbetet?

  • Strömstads kommun har anlitad entreprenören NCC för att renovera och bygga ledningar till och från en avloppspumpstation.
  • Arbetet sker i samband med ett större projekt där nya sjöledningar ska läggas till och från det nyrenoverade reningsverket Österröd.
  • En investering för framtiden. Ger möjlighet att ansluta flera områden till det kommunala ledningsnätet.
  • Sjöledningarna kommer avlasta befintligt ledningsnät, utöka kapaciteten och reducera antalet pumpningar av avloppsvatten

Vi hoppas på överseende med de svårigheter som kan uppstå och tackar så mycket för samarbetet och tålamodet.

Läs mer om projektet i sin helhet

Arbetsområdet

Kartbild som visar översikt på arbetsområdet

Bilden visar arbetsområdet längs den röda linjen.

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson