HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Regler för anslutning av fastighet till kommunalt vatten- och avlopp

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet (VA-nätet) ska du göra en beställning, en så kallad intresseanmälan.

Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA)ska en Intresseanmälan/servicanmälan skickas in till Strömstads kommun, Tekniska förvaltningingen, 452 80 Strömstad.

Detta gäller även vid tillfällig anslutning, t.ex. byggvatten och vid förändringar på fastighet som kan ha betydelse för avgiftsberäkningen. Exempel på sådan förändring kan vara inkoppling av gäststuga eller annan tillbyggnad som överstiger 25 kvadratmeter.

Möjlighet till anslutning

När din intresseanmälan har kommit in till kommunen undersöks möjligheten till anslutning, hur fastigheten ligger i förhållande till det befintliga kommunala VA-nätet och till det så kallade verksamhetsområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet eller i direkt anslutning ordnar kommunen en förbindelsepunkt för inkoppling. Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet görs en bedömning utifrån hur området är prioriterat i kommunens långsiktiga VA-plan.

Du får därefter information om/när din fastighet förväntas förses med kommunalt vatten och avlopp. Kommunen gör denna bedömning utifrån den lagstiftning som styr den kommunala VA-hanteringen, Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster nedan kallad vattentjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inkoppling

I det fall fastigheten beviljas anslutning bestämmer huvudmannen efter samråd med fastighetsägaren hur många ledningar fastigheten ska förses med, vilka dimensioner de ska ha och var de ska dras in till fastigheten. När kommunens ledningar är framdragna till fastigheten kommer en inkopplingspunkt ordnas, den så kallade förbindelsepunkten, där fastighetsägaren ansluter sina ledningar.

Tänk på att husdränering, stuprör eller annat dagvatten aldrig får kopplas till kommunens spillvattenledning!

Kommunens VA-tekniker ska alltid kontrollera inkopplingen innan schakten grävs igen, observera att den kommunala servisventilen bara får öppnas av kommunens VA-tekniker.

I Strömstad är kommunens tekniska nämnd huvudman för vatten- och avloppsanläggningen och kommunens VA-avdelning (tekniska förvaltningen) sköter det praktiska arbetet på uppdrag av nämnden.

Fastighetsägare blir avgiftsskyldig när kommunen har ordnat en förbindelsepunkt/inkopplingspunkt till din fastighet. Avgiftsskyldigheten omfattar både anläggningsavgift och brukningsavgift (25 § vattentjänstlagen).

Det är vid förbindelsepunkten som den juridiska ansvarsgränsen går. Det betyder att alla ledningar och andra VA-installationer på fastighetens sida av förbindelsepunkten ägs och sköts av fastighetsägaren. Kommunan har inte översikt på hur ledningarna ligger innom tomtgräns. Ledningar ligger oftast rakt med undantag av hinder i backen som fjäll eller stor sten. 

Bilden visar förbindelsepunkter vid tomtgräns

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

Länkar och information

Vad koster anslutning av vatten- och avlopp?

Du kan se några räkneexempel på sidan Avgifter för vatten och avlopp eller kontakta vår kundtjänst för information om vad det kostar för just din fastighet.

Taxor och avgifter

Samlad taxebilaga för Strömstads kommun

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-08-25, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson