MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Stadsutveckling

Strömstad växer och allt fler flyttar hit. Nya bostäder och utveckling för ett levande centrum är därför högt prioriterat. Hållbar utveckling är en ledstjärna. Här får du överblick över aktuella projekt och planer som utvecklar Strömstads tätort.

Nya bostadsområden, trygga och inbjudande mötesplatser, gröna stråk och inspirererande gatuliv. Det jobbas på bred front för att skapa ett levande centrum och skapa bostäder. Satsningarna ska bidra till att uppnå Vision 2030 med mål om en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av mötesplatser. 

Den 12 oktober genomförde kommunfullmäktige en workshop kring huvudfrågan ”Vad finns i centrala Strömstad om 10 år”.  Syftet med övningen var att inhämta politikens tankar inför arbetet med Fördjupad översiktsplan (FÖP) Strömstad, Skee. Denna övning fokuserade på Strömstads innerstad. Se mer om resultaten och vad politiken vill se i Strömstad om 10 år här Sammanfattning workshop KF 2017-10-12. Powerpoint, 1.8 MB.

Läs mer om Strömstads FÖP

gator och torg

Utveckling av gator, torg, grönytor och cykelstråk

Bild på gata med svenska och norska flaggan.

Levande centrum

Myren

Kv. Rönnen m fl, Myrenområdet - bostäder och badland?

Stadshuset 100 år

Inbjudan, Beskrivning, Historia, Guidningar

STaden berättar

Text

FÖP?

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Marita Lindhav