KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är en arbetsplan för vad översiktsplaneringen ska fokusera på under mandatperioden. Den ska också bedöma om översiktsplanen är aktuell.

Vad är en planeringsstrategi?

Planeringsstrategin är en del av den kommunala översiktliga planeringen. Översiktsplanen är ett viktigt, strategiskt styrdokument som visar hur kommunen vill att marken ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras. Senast 24 månader efter ett ordinarie val ska kommunen genom en planeringsstrategi bedöma vilka delar av översiktsplanen som fortfarande är aktuella utifrån nya förutsättningar som till exempel nya lagkrav, nya nationella mål, förändrad politisk vilja och ny kunskap. Kommunen ska i samma dokument beskriva hur översiktsplanen ska utvecklas framåt med stöd i genomförd aktualitetsprövning. Planeringsstrategin kan alltså ses som “planen för översiktsplanen”.

Läsa mer om vad en planeringsstrategi är på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad säger planeringsstrategin i Strömstad?

Den sammanfattande bedömningen är att översiktsplanen och dess fördjupningar i huvudsak är aktuell och kan utgöra grund för kommunens långsiktiga planering. Kommunen bedömer att det inte råder någon konflikt mellan kommunens översiktsplan och nya nationella och regionala mål och ställningstaganden. En ny översiktsplan behöver inte tas fram i dagsläget.

Handlingar

Planeringsstrategi 2024-2028 godkändes av Kommunfullmäktige i Strömstads kommun 25 juni 2024.

• Planeringsstrategi 2024-2028 Pdf, 589.3 kB, öppnas i nytt fönster.
• Bilaga 1 Planeringsunderlag Pdf, 142.1 kB, öppnas i nytt fönster.
• Bilaga 2 Lagstiftning Pdf, 144.9 kB, öppnas i nytt fönster.
• Bilaga 3 Enkät Pdf, 315 kB, öppnas i nytt fönster.
• Kommunfullmäktiges protokoll Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Malin Fransson