HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Lilla Åseröd 2:3 m fl

Detaljplanen har lämnats över till kommunstyrelsen för beredning inför antagande i kommunfullmäktige.

Planområdet är beläget på en höjd öster om väg 1030 i höjd med Daftö Resort.

Planen medger ett nytt bostadsområde med maximalt cirka 130 enheter i friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Infart till området blir vid korsningen väg 1030 och Tjärnövägen.

Antagandehandlingar

Utlåtande efter utställning 2 och 3 visas inte på webbsidan men finns tillgänglig i Stadshuset.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Kommunväxeln har öppet:
08.00 - 12.00
13.00 - 16.30

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23


Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Marita Lindhav