HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplan för Kv Montören  m fl (västra Prästängen)

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2018-04-30, fanns tillgängligt för granskning under tiden 2018-05-24 - 2018-06-14.

Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Strömstads tätort. Det består av ett flertal handels- och industrifastigheter längs Prästängsvägen och har en areal på cirka 17 ha.

Planens syfte är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service upprätthålls. I planarbete ingår även en handelsbyggnad på fastigheten Limmaren 2 med en betydligt nyare detaljplan. Byggnaden har uppförts med mer handelsyta än vad den gällande planen medger, och har därför också tagits med i planarbetet.

 

kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsplan

verksamhetsplan

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-07, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav