MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Del av Sjöstjärnan 1 m fl (Strömstad SPA & Resort)

Karta över Källvik 1:73.

Ett förslag till detaljplan upprättat 2022-04-12, fanns tillgängligt för granskning under tiden 2022-04-21 – 2022-05-06.

Planförslaget är upprättat av Malin Fransson, Miljö- och byggförvaltningen, Plan- och byggavdelningen.

Planområdet ligger i västra kanten av Strömstad tätort i anslutning till bostadsområdet Nötholmen som gränsar till golfbanan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av Spa-hotellet. Utbyggnaden ska framförallt äga rum genom att bygga på befintligt parkeringsgarage med nya hotellrum. För att täcka parkeringsbehovet för detta studeras i planförslaget möjligheten att bygga ett parkeringshus på grusplanen norr om hotellområdet, där också nya hotellrum planeras på de övre våningarna.

I gällande detaljplan finns en byggrätt för bostäder ovanpå befintligt parkeringsgarage och syftet med den nu aktuella detaljplanen är att ändra denna byggrätt så att även hotell medges här.

Med ett utökat antal hotellrum finns även behov av en utökad kapacitet i hotellets faciliteter så som restaurang och spa och planförslaget ska därför studera möjligheten att utöka dessa befintliga ytor något.

Utbyggnaden kan komma att ske etappvis.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Granskningshandlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang