MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Del av Korsnäs 2:6 m fl

Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan för del av Korsnäs 2:6 m fl (2019-12-12 KF § 244). Antagandebeslutet har överklagats och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.

Del av Korsnäs 2:6 m fl

Planområdet är beläget i den sydvästra delen på Tjärnö, cirka 13 km söder om Strömstad och omfattar ungefär 1,7 ha. Platsen är belägen i samhällsbildningen på Tjärnö, alldeles intill skolan, nära kyrkan, busshållplats, mindre än en kilometer från hamnen och Tjärnölaboratoriet som utgör en viktig arbetsplats samt med närhet till natur och attraktiva badstränder.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett antal tomter för nybyggnad av enbostadshus och eventuellt några parhus för året runt boende som kan stärka underlaget för skolan och samhällsbildningen i övrigt.

Planförslaget innebär delvis en avvikelse från fördjupningen av översiktsplanen, FÖP Södra kustområdet, genom att odlingsbar mark tas i anspråk.

Antagandehandlingar

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns tillgänglig i stadshuset

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang