MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Del av Källvik 1:73 m fl (bostäder i Källviksdalen etapp 2)

Karta över Källvik 1:73.

Miljö- och byggnämnden hade samråd kring förslag på detaljplan för Källvik 1:73 (bostäder i Källviksdalen etapp 2), Strömstads kommun under perioden 2021-12-20 till 2022-01-20.

Planområdet ligger i Källviksdalen, i norra utkanten av Strömstad tätort, cirka sex kilometer nordväst om centrala Strömstad. Platsen är idag obebyggd, inte reglerad genom detaljplan och utgörs till stor del av ett flackt naturområde på en platå norr om Permyrsvägen.

Detaljplanen är en andra etapp för bostäder i norra Källviksdalen och ska möjliggöra för ett bostadsområde med rum för omkring 30 småhus, en- och tvåbostadshus som uppförs friliggande och som rad- och kedjehus. För att möjliggöra detta planeras området för bostäder, där både mindre och större tomter och bostadstyper medges inklusive nya gator, park- och naturområden.

Detaljplanen behöver förhålla sig till och ta hänsyn till omgivande naturmark som lämnas fri från byggnation. Enskilt huvudmannaskap föreslås gälla för detaljplanen och planens genomförandetid är fem år.

Plan- och byggavdelningen har i undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-08-30, bedömt att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra risk för en betydande miljöpåverkan.

 

Samrådshandlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se


Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang