HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Hämmenåns avrinningsområde

Närbild på flodpärlmussla

2013-06-14

Minnesanteckningar

Närvarande: Rune Sandin - LRF, Bo-Rune Magnusson - Naturskyddsföreningen, Margareta Nordström - Ekoparken, Rolf Holmgren - sekreterare.

Gäst
Odd Påg - biolog.

Plats
Hämmensåns avrinningsområde – gränstrakterna mellan Strömstad och Tanum.

Tid
2013-06-13, kl 13 – 17.

Syfte
Studera Hämmensåns avrinningsområde

Hämmensåns vattenstånd varierar numer mycket mer än tidigare och detta får negativa effekter på växt- / djurliv. Samtidigt leder stora vattenståndsvariationer till erosions-, översvämnings- och skredrisker i nedanförliggande del av vattensystemet.

Arbetshypotes
Ån har under tidigare, mer naturliga förhållanden, haft vattenståndsvariationer av mer begränsad omfattning. Olika mänskliga verksamheter som främst skogsbruk men också lantbruk har inkluderat mer eller mindre omfattande åtgärder för att avvattna eller sänka vattennivåer i sjöar och våtmarker.

Uppgift : Söka intresse bland fastighetsägare att vidta åtgärder för att minska vattnets flödeshastighet genom landskapet genom exempelvis återskapa våtmarker, minska dikasdjup.

Expeditionen
Resan tog oss upp längs Lytorpsbäcken, vid Äng – meandrande, vissa erosionsskador i bäckslänter, växlande lugnvatten och forsande med fina reproduktionsbottnar.

Havsöring och stationär öring.

Upp mot Tormoseröd och bäckar från bl a Mörkerödtjärn, Söletjärn och Abborrvattnet. Stora, tidigare våtmarker passerades och diskuterades.

Återfärden gick längs Hämmensåns nedre lopp där uppdrivet material, högt upp från åns bäckslänt, visade vilka väldiga vattenståndsvariationer som sker under året.

Erosionsskador noterades.

Gruppen kunde också konstatera att flodpärlmussla finns i ån.

Förslag till broschyr ang. StrömsÅns VattenRåd delades ut för ev. synpunkter innan tryckning.


Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Kommunekolog 
Sofia Peräläinen
0526-194 04
sofia.peralainen@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Kristian Seth