MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bostadsförsörjning

Strömstad växer och inflyttningen ställer krav på fler bostäder. Hösten 2016 togs beslut om nya riktlinjer för bostadsförsörjning med syftet att säkra takten i bostadsbyggandet.

Kommunens plan för bostadsförsörjning ger en bild av nuläget och beskriver behovet av nya bostäder fram till år 2030 med målet att tillskapa 1 500 bostäder fram till år 2030. Enligt SCB:s befolkningsprognos beräknas invånartalet i Strömstad öka med drygt 3 100 invånare fram till 2030 (cirka 1 300 hushåll).

Planer som tas fram i kommunens regi är en viktig del av bostadsförsörjningen. De områden som pekas ut som aktuella för bostäder de närmaste åren är Mellbydalen södra, Vattentornsberget i Skee och Mällbyhöjden södra. Andra områden med potential att bidra med flera hundra bostäder är Canning, ombyggnation på Rådhusberget och Myren.

Bakgrund

Kommunens mål om 15 000 invånare till år 2030 ställer krav på tydliga riktlinjer i planeringen av nya bostäder. Dessutom finns lagkrav som anger att alla kommuner ska ha en plan för bostadsförsörjning.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Prioriterade planer och beräkningar av bebyggelse ska följas upp årligen. Antagna riktlinjer är ett av flera villkor för att få del av regeringens nya stadsbidrag för bostadsbyggande. Bakgrunden är bland annat behovet av fler bostäder för nyanlända.


Text

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

 

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Marita Lindhav