KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Abonnemang, avgifter och regler

Du väljer abonnemang och storlek på kärl utifrån ditt behov. Avgiften täcker kostnader för hämtning, hantering och skötsel av återvinningscentral. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala för sophämtning, det vill säga avfallstaxan. I taxan ingår även miljöavgift som bland annat ska täcka driften av kommunens återvinningscentraler på Österröd och de mobila stationerna på Nord- och Sydkoster. Kommunen hämtar även grovsopor på landsbygden vår och höst.

Abonnemang

Det finns olika typer av abonnemang. Din avgift påverkas av vilken typ av fastighet, hur stora avfallskärl du har och hur ofta ditt avfall hämtas. Var du bor och fastighetstyp påverkar vilket abonnemang du kan välja.

Vilka abonnemang du kan välja på beror på om du bor i eller utanför tätorten Strömstad eller Skee, om du komposterar ditt matavfall, samt om du nyttjar fastigheten året runt eller bara på sommaren.

Avfallstaxa

Avfallstaxan ingår i tekniska nämndens taxor och avgifter. I det övergripande taxedokumentet finns utförlig information om vad som gäller kring respektive taxa. Du hittar avfallstaxan på sidan 34. Använd innehållsförteckningen för att snabbare hamna på rätt sida!

Avfallsplan

Strömstads kommuns avfallsplan beskriver hur det avfall som uppstår ska kunna utnyttjas som en resurs. Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla. Avfallsplanen ska följas upp och revideras vart 4:e år.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna anger de villkor som gäller för den kommunala renhållningen i Strömstad, till exempel sorteringsanvisningar och hämtningsintervall. Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för avfallshanteringen, vilket ansvar som fastighets- och nyttjanderättsinnehavare har och hur de själva får omhänderta avfallet.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Lars Strandberg