HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vår konsumtion

Vår konsumtion påverkar miljön i hela världen. Konsumtionen och det ständiga flöde av material som förbrukningen innebär tär hårt på jordens resurser och har en stor miljöpåverkan.

Allt vi konsumerar påverkar vår miljö och förutsättningarna för kommande generationer att få ett gott liv. Påverkan sker under hela produktens livscykel, från råvaruuttag, produktion och transporter till att den till slut tas om hand, påverkar den miljön. Klimatet förändras och kemikalier sprids i naturen. Vi måste därför börja hitta vägar till ekonomisk tillväxt som inte bygger på stora materialflöden som skadar vår miljö och lämnar efter sig avfall.

Vi måste dela med oss till U-länderna

De svenska miljömålen fokuserar på vår egen miljö, men det är viktigt att också ta hänsyn de problem som vår konsumtion orsakar i andra länder. Den största delen av världens befolkning lever i fattigdom och för att även de ska få en acceptabel levnadsstandard så behöver vi i de rika länderna konsumera mindre. 

Vi tar stora mängder naturresurser och landarealer från utvecklingsländerna. De som bor i dessa länder behöver själva mycket av de resurserna för att förbättra sin levnadsstandard. Vi måste därför börja förändra vår livsstil så att den blir mer hållbar.

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
växel 0526-191 60
tn@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-09, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson