HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Avgifter och regler, abonnemang

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan.

Strömstad kommuns avfallsplan beskriver hur det avfall som uppstår ska kunna utnyttjas som en resurs. Avfallsplanen utgår från Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vad en avfallsplan ska innehålla. Avfallsplanen ska följas upp och revideras vart 4:e år. 

Renhållningsföreskrifterna anger de villkor som gäller för den kommunala renhållningen, till exempel sorteringsanvisningar och hämtningsintervall. Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för avfallshanteringen, vilket ansvar som fastighets- och nyttjanderättsinnehavare har och hur de själva får omhänderta avfallet.

Renhållningsabonnemang

Det finns olika typer av abonnemang. Din avgift påverkas av var du bor och vilken typ av service du behöver. Vi delar in kommundelarna i olika tariffer, de avgör vilken servicenivå och taxa du kan välja.

Tariff Å - Gäller om du bor i tätorten Strömstad eller Skee. Du kan då välja mellan taxorna 510, 531, 532, 533, 534 och 537

Tariff ÅO – Gäller om du bor utanför tätorterna Strömstad eller Skee. Du kan då välja mellan taxorna 538, 550, 551 eller 552

Tariff ÅK – Gäller om du bor i eller utanför tätorterna Strömstad eller Skee och du komposterar ditt matavfall, hämtning var annan vecka. Du kan då välja mellan taxorna 511 och 514

Tariff ÅKO – Gäller som ovan men med hämtning var 4:e vecka. Taxa 512

Tariff F – Gäller om du enbart nyttjar ditt hus sommartid. Du kan då välja mellan taxorna 560 och 562.

Tariff FK – Gäller om du enbart nyttjar ditt hus sommartid och du komposterar ditt matavfall. Taxa 561.

Tariff Ö1 - Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats. Hämtning sker då vid anvisad plats. Taxa 515.

Tariff ÖK1 – Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats och du komposterar ditt matavfall. Hämtning sker då vid anvisad plats. Taxa 516.

Tariff Ö2 - Gäller om du bor på en ö eller på annan svårtillgänglig plats och har eget transporttillstånd till t.ex. kommunal hamn eller andelsbyar, fritidsområde och liknande med gemensam container och egen kompostering. Taxa 570.

Tariff G – Gäller om du har en dispens från Miljöavdelningen. Hämtning 4ggr/år enligt turlista. Anmälan måste göras senast veckan innan önskad tömning. Taxa 513.

Tariff H2 – Gäller för andelsbyar, fritidshusområde och liknande med gemensam sopcontainer. Taxa 575

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

länkar och information

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-04-09, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson