Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Verksamhetspolicy och miljöcertifiering

Österröd återvinningscentrals (miljövårdsanläggning) uppgift är insamling och behandling av återvinningsprodukter och avfall.

Vår verksamhetspolicy är att med största miljönytta och lägsta kostnad tillfredsställa våra kunder och förebygga förorening genom:

 • att följa gällande lagar och andra krav
 • information till kunder
 • materialstyrning
 • noggrann sortering
 • högkvalitativ utrustning
 • mindre miljöbelastande transporter
 • nyttjande av godkända behandlingsanläggningar
 • engagerade medarbetare
 • förbättringskultur
 • miljöstyrande prissättning
 • hög tillgänglighet

Vi jobbar aktivt för miljön

Återvinningscentralen Österröd Strömstads Kommun har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller: Sorteringsinformation, mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsprodukter och avfall.

Certifikat nr 5209 M
Version nr 3
Kravdokument SS-EN ISO 14001:2004

Giltighetstid till och med 2018-09-15
Beslutsdatum 2016-03-02
Ursprungligen certifierad 2010-03-05

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson