HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skolinspektionen granskar Strömstads skolor

Statliga skolinspektionen granskar regelbundet Strömstads skolor. 2017 synas Strömstiernaskolan, Valemyrskolan och grundskolans särskola.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning i en trygg miljö.

Olika verksamheter granskas olika år. 2017 har skolinspektionen granskat hur barn- och utbildningsverksamheten styrs, man har också särskilt granskat särskolan i grundskolan, samt Valemyrskolan och Strömstiernaskolan.

För varje utbildningsverksamhet beskriver Skolinspektionen efter avslutade tillsyn de eventuella brister som behöver rättas till för att leva upp till skollagens krav. Skolinspektionen följer sedan upp att det sker.

Ta del av beslut

Skolinspektionen fattar ett beslut om varje skola som granskas. Alla beslut från tillsynen publiceras på Skolinspektionens webbplats www.skolinspektionen.se/beslutlänk till annan webbplats

Ta del av enkätresultat

Valet av vilka kommunala skolor som får besök grundas på tillgängliga uppgifter om skolorna, bland annat kunskapsresultat och elevers, föräldrars och lärares svar i en enkätundersökning som Skolinspektionen gör vid samtliga skolor.

Enkätresultatet om enskilda skolor finns på Skolinspektionens webbplats: www.skolinspektionen.se/skolenkaten-statistik länk till annan webbplats

Mer info

Mer info om tillsynen, vad som granskas, vad som händer om det finns brister, m.m. finns på www.skolinspektionen.se/tillsynlänk till annan webbplats


Rubrik

Text

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-08-09, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Nicklas Faritzon